VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẢI TẠO XÃ HỘI CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN – TIẾP CẬN TRƯỜNG HỢP LUẬT “NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG” (26/3/1970)

  • Phạm Thị Hồng Hà

Abstract

Bài viết tập trung vào những nội dung sau:

1.  Tình hình ruộng đất ở miền Nam trước năm 1970

2.  Mục tiêu và vai trò của Luật Người cày có ruộng

3.  Các vấn đề xã hội trong quá trình thực hiện  Luật Người cày có ruộng.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-08
Section
Informations