VÀI NÉT VỀ SỰ HÌNH THÀNH ĐỘI NGŨ NỮ TRÍ THỨC Ở VIỆT NAM TRƯỚC NĂM 1945

  • Đặng Thị Vân Chi

Abstract

Để góp phần tìm hiểu vai trò của trí thức nói chung và phụ nữ trí thức nói riêng trong việc xây dựng đất nước, trong bài viết tác giả đã tìm hiểu quá trình hình thành đội ngũ nữ trí thức ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-08
Section
Informations