KHẢO CỨU LẠI KHỞI NGHĨA DƯƠNG THANH (819-820)

  • Phạm Lê Huy

Abstract

Năm 819 (Nguyên Hòa 14), Dương Thanh – một hào trưởng xuất than từ vùng Hoan châu – đã chỉ huy hơn 2000 binh lính tập kích vào phủ thành An Nam, tiêu diệt viên Đô hộ của nhà Đường khi đó là Lý Tượng Cổ. Sau khi cuộc nổi dậy thành công, Dương Thanh đã cắt đứt toàn bộ mối liên hệ với nhà Đường, tìm cách xây dựng một thể chính quyền độc lập tại An Nam. Tuy chỉ kéo dài chưa đầy 1 năm, khởi nghĩa Dương Thanh luôn được đánh giá là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự suy sụp hệ thống cai trị của nhà Đường tại An Nam, là “điềm báo trước” cho những sự kiện trọng đại sắp diễn ra trong thế kỷ IX-X, dẫn đến  sự hình thành một quốc gia độc lập – tự chủ của người Việt trên mảnh đất Việt Nam.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-08
Section
Informations