TẤM BẢN ĐỒ KHỔ DỌC THÁNG 3-2013 CỦA TRUNG QUỐC NẰM TRONG CHÍNH SÁCH BIÊN GIỚI - LÃNH THỔ XUYÊN SUỐT CỦA CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

  • Lê Trung Dũng

Abstract

Bài viết cho thấy, những bản đồ của Trung Quốc ngụy tạo đường biên giới, sử dụng như một trong những công cụ để các thế hệ lãnh đạo Trung Nam Hải thực hiện chính sách bành trướng lãnh thổ kể từ ngay sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Tấm bản đồ vẽ đường lưỡi bò 10 đoạn khổ dọc vừa phát hành năm 2013-2014 chỉ là phần tiếp nối của chủ trương ngụy tạo đường biên giới trên bản đồ của Trung Quốc

Tác giả

Lê Trung Dũng
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-08
Section
Informations