LIÊN MINH NHẬT BẢN - ANH VÀ TÁC ĐỘNG TỚI QUAN HỆ MỸ - NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1902-1923 (tiếp theo và hết)

  • Trần Thiên Thanh

Abstract

Mỹ đã giải quyết quyền lợi của mình bằng cách mở được cửa Trung Quốc, giành quyền bình đẳng với các nước khác. Từ đây, hải quân Mỹ ngang hàng với Anh và vượt qua Nhật. Trong khi đó, Nhật Bản bị suy giảm sức mạnh trên biển, đồng thời phỉa chấp nhận nhượng bộ trong vấn đề  Trung Quốc. Những sự kiện này không những đánh dấu một chương mới trong quan hệ Mỹ - Nhật Bản mà còn làm nảy sinh nhiều vấn dề trong quan hệ quốc tế dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Trần Thiên Thanh
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-08
Section
Informations