CÁC THƯƠNG CẢNG VÙNG NGHỆ - TĨNH VÀ GIAO THƯƠNG KHU VỰC THẾ KỶ XI-XIV

  • Nguyễn Văn Kim

Abstract

Bài viết phác dựng lại diện mạo, làm rõ vai trò, tầm quan trọng cảu các thương cảng Nghệ - Tĩnh trong hệ thống giao thương khu vực. Bài viết cũng tập trung phân tích nguyên nhân, động lực dẫn đến sự hưng thịnh của vùng Nghệ - Tĩnh đồng thời trình bày một số nhận thức mới về các thương cảng Bắc Trung Bộ, cấu trúc cũng như các mối bang giao, giao lưu kinh tế giữa vùng Nghệ - Tĩnh, một trung tâm kinh tế đối ngoại quan trọng ở phương Nam của nước ta, với các quốc gia khu vực thế kỷ XI-XIV.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-04
Section
Informations