TÌM HIỂU VỀ "TƯ DUY LỊCH SỬ" VÀ "PHÁT TRIỂN TƯ DUY LỊCH SỬ" CHO HỌC SINH Ở NHẬT BẢN TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY

  • Nguyễn Quốc Vương

Abstract

Bài viết điểm lại một vài nét chủ yếu về sự phát triển ở cả phương diện lý luận và thực tiễn xung quanh vấn đề tư duy lịch sử và phát triển tư duy lịch sử cho học sinh ở Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai đến nay.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-04
Section
History and School