TRƯỜNG KỸ NGHỆ THỰC HÀNH Ở HÀ NỘI THỜI PHÁP THUỘC

  • Đào Thị Diến

Abstract

Bài viết khắ họa lại những nét chính về quá trình hình thành và những hoạt động của Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội một thời đã từng đào tạo nên những người thợ tài hoa ở Đông Dương.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-04
Section
Informations