VÀI NÉT VỀ NGHI LỄ TẾ MIẾU CỦA TRIỀU NGUYỄN

  • Huỳnh Thị Anh Vân

Abstract

Nhìn chung, việc lựa chọn vị trí và quy hoạch các công trình liên quan đến miếu thờ vua Nguyễn cũng như việc thiết lập và thực hành những điển chế về gnhi lễ thờ cúng tổ tiên của nhà Nguyễn có những đặc điểm bị chi phối bỏi hoàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội đương thời, nhưng đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt của bản thân các vua Nguyễn và triều đình, thông qua đó cho thấy đời sống tinh thần của một triều đại được xây dựng trên nền tảng đạo lý của dân tộc và sự cố gắng tự khẳng định mình của nhiều vị vua Nguyễn trong quá trình tiếp nhận ảnh hưởng từ văn hó Nho giáo Trung Quốc nhưng vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm những hướng đi riêng của triều đại mình

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-04
Section
Informations