PHONG TRÀO DÂN TỘC Ở INDONESIA VÀ MALAYA TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX - MỘT SỐ SO SÁNH

  • Lý Tường Vân

Abstract

Các phong trào dân tộc của người Indonesia và người Malaya đều bắt đầu gần như đồng thời với quá trình can thiệp cảu thực dân phương Tây vào các giá trị văn hóa - xã hội bản địa. Tuy nhiên, người Indonesia đã có tốc độ trưởng thành về ý thức chính trị và có hoạt động mang tính chính trị sớm hơn, triệt để hơn so với người Malaya

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-04
Section
Informations