VỀ QUÁ TRÌNH KHAI THÁC MỘT SỐ MỎ KIM LOẠI Ở CAO BẰNG CỦA THỰC DÂN PHÁP

  • Lê Thị Hương

Abstract

Trong thời gian trên dưới nửa thế kỷ thăm dò và khai thác, tư bản Pháp, đã cướp đi từ núi rừng Cao Bằng một khối lượng tài nguyên lớn. Chính sách khai thác triệt để của chúng đối với tài nguyên mỏ ở Cao Bằng đã tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế, xã hội của cư dân bản đại. Phần lớn những hoạt động kinh tế truyền thống (khai thác nguồn lợi tự nhiên cảu núi rừng) của đồng bào các dân tộc Cao Bằng đều bị cấm đoán.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-04
Section
Informations