NGƯỜI PHÁP VỚI QUÁ TRÌNH DU NHẬP Y HỌC HIỆN ĐẠI VÀO VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX

  • Họ Tên
  • Saun Kingsley Malarney

Abstract

Bài viết trình bày những "cố gắng" của người Pháp trong việc đưa nền y học hiện đại, còn được gọi là Tây y vào Đông Dương nói chung, vào Việt Nam nói riêng trong những năm đầu thế kỷ XX, chính xác hơn là trong khuôn khổ của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-04
Section
Informations