VỀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA NGHĨA QUÂN BÃI SẬY

  • Nguyễn Thanh Hoa

Abstract

Trong khi sưu tầm tài liệu ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, tác giả bài viết đã tìm được một số tài liệu liên quan đến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy. Trong số đó có những trang viết về địa bàn hoạt động của Tán Thuật. Nội dung những trang tư liệu đó giúp chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng Nguyễn Thiện Thuật không chỉ "bắt liên hệ với phong trào miền núi" mà còn hoạt động khá mạnh ở vùng Đông Bắc (ở Đông Triều và Lục Nam)
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-03
Section
Document-Corrigendum to Historical Sources