THAM KHẢO MỘT CUỐN SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ CỦA PHÁP

  • Vũ Dương Ninh

Abstract

Bài viết giới thiệu một cuốn sách giáo khoa Lịch sử của nước Pháp (cours Terminales - tương đương lớp 12 của ta) để cùng suy ngẫm và tham khảo

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-03
Section
History and School