PHƯƠNG PHÁP PHÒNG THỦ BIỂN ĐẢO DƯỚI THỜI CÁC VUA ĐẦU TRIỀU NGUYỄN - BÀI HỌC KINH NGHIỆM

  • Lưu Trang

Abstract

Để khẳng định chủ quyền biển đảo, triều Nguyễn đã xây dựng một hệ thống cứ liệu pháp lý hoàn chỉnh. Hệ thống cứ liệu đó được xác lập cả từ hai phía văn bản và thực tiễn đảm bảo cho triều Nguyễn đủ cứ liệu để thực thi quyền làm chủ biển đảo của mình.

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Lưu Trang
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-29
Section
Informations