ĐÔI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG CỦA NGƯỜI PHÁP TRONG KHU VỰC PHỐ CỔ HÀ NỘI CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX

  • Nguyễn Thị Bình

Abstract

Bài viết nêu lên hoạt động quy hoạch và sử dụng loại hình đất công của người Pháp trong phạm vi không gian khu vực Phố cổ Hà Nội để thấy được những nét cơ bản nhất trong chủ trương, chính sách về đất đai của người Pháp giai đoạn này.

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Nguyễn Thị Bình
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-29
Section
Informations