HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM HÒA BÌNH ĐI QUA 9 NĂM CHIẾN TRANH (1945-1954)

  • Vũ Dương Ninh

Abstract

Bài viết điểm lại cuộc hành trình tìm kiếm hòa bình đi qua 9 năm chiến tranh gian khổ nhưng là nền hòa bình mong manh, không trọn vẹn.

Tác giả

Vũ Dương Ninh
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-29
Section
Informations