Return to Article Details THỦ ĐOẠN "NGƯ PHỦ - TÀU LẠ" CỦA TRUNG QUỐC SỬ DỤNG ĐỂ LẤN DẦN TỪNG BƯỚC, RỒI THỰC HIỆN MỘT CUỘC "TIỂU CHIẾN TRANH" CƯỚP ĐOẠT QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM QUA TƯ LIỆU LƯU TRỮ CỦA CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA (1954-1974) Download Download PDF