TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT CẢU HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN QUA TƯ LIỆU ĐỊA BẠ GIA LONG 4 (1805)

  • Đàm Thị Uyên
  • Hoàng Xuân Trường

Abstract

Bài viết tập trung vào những nội dung sau:

1. Khái quát về huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

2. Tình hình ruộng đất

3. Nhận xét

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-28
Section
Informations