THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP CỦA ĐÔNG CÁC ĐẠI HỌC SĨ TRẦN LƯU HUỆ (1830-1907)

  • Nguyễn Đức Nhuệ

Abstract

Qua nghiên cứu, tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Trần Lưu Huệ trong bối cảnh lịch sử đất nước cuối thế kỷ XIX, có thể nhận thấy Ông là một vị quan thanh liêm, mẫn cán, một nhà chính trị tài năng, có những cống hiến to lớn đối với dân tộc trên nhiều lĩnh vực. Ở Ông luôn thể hiện một tấm lòng trung hậu, khiêm nhường và giàu tình nhân ái. Nhân cách và phẩm hạnh cũng như những cống hiến của Ông với dân, với nước xứng đáng được hậu thế tôn vinh

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Nguyễn Đức Nhuệ
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-24
Section
Informations