BÁCH DỊCH TRƯỜNG: QUAN HỆ BUÔN BÁN BIÊN GIỚI LÝ-TỐNG THẾ KỶ XI-XIII

  • Nguyễn Hữu Tâm

Abstract

Triều đình trung ương của Lý, Tống đều đã tham gia trực tiếp vào việc điều hành thị trường ngoại thương, như đánh thuế hàng hóa, ban bố các lệnh cấm buôn bán vàng bạc,... ngăn cản việc đưa các hàng hóa quý ra khỏi biên giới. Đặc biệt, triều Lý tiến hành nhiều biện pháp thiết thực để bảo vệ quyền lợi thương nhân Đại Việt, đã nhiều lần cử sứ giả sang Tống để xác định chính xác cân tiêu chuẩn, tránh sự lừa gạt trong buôn bán.

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Nguyễn Hữu Tâm
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-24
Section
Informations