VÀI NÉT VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG Ở NAM BỘ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945-1954)

  • Nguyễn Ngọc Dung

Abstract

Bài viết tập trung vào những nội dung sau:

1. Sự thiết lập chính quyền cách mạng ở Nam Bộ

2. Công tác xây dựng chính quyền cách mạng ở Nam Bộ thời kỳ từ tháng 9/1945-1947

3. Công tác xây dựng chính quyền cách mạng ở Nam Bộ thời kỳ 1947-1950

4. Công tác xây dựng chính quyền cách mạng ở Nam Bộ, giai đoạn 1950-1954

5. Những nhiệm vụ chủ yếu của chính quyền cách mạng ở Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Nguyễn Ngọc Dung
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-24
Section
Informations