"BIẾN CHUYỂN TRONG QUAN HỆ TRUNG - MỸ: NHỮNG GÓC NHÌN VÀ TƯƠNG TÁC CHIẾN LƯỢC"

  • Lê Hải Bình

Abstract

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: gồm 2 chương có tính chất tổng quan. Sau chương giới thiệu, chương 2 xem xét những tác nhân địa - chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc trong bối cảnh "đang trỗi dậy".

Phần II: giói thiệu về các quan điểm của học giả Trung Quốc về sự thay đổi tính chất mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ.

Phần III: bao gồm 6 chương, mổ xẻ một loạt vấn đề mà Mỹ quan tâm.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Lê Hải Bình
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-17
Section
Book Review