QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHONG TRÀO ĐẤU TRANH DU KÍCH Ở TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1940-1945

  • Ngô Ngọc Linh

Abstract

Bài viết tập trung vào những nội dung như sau:

1. Thái Nguyên trở thành vùng đất có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Nhân dân Thái Nguyên có truyền thống lao động càn cù yêu nướcvà kiên cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước.

2. Khởi nghĩa Bắc Sơn bùm nổ đã đạt được một số thắng lợi ban đầu nhưng do một số hạn chế cuộc khởi nghĩa đã không dành thắng lợi cuối cùng, tuy nhiên qua cuộc khởi nghĩa đội du kích Bắc Sơn đã ra đời và được rèn luyện.

3. Một số đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh du kích Thái Nguyên.

điểm /   đánh giá
Published
2015-09-17
Section
Informations