Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu phương pháp ủ kỵ khí chất thải rắn sinh hoạt và khả năng áp dụng tại Việt Nam Thí điểm tại HTX dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam – Hà Nội Tải xuống tải PDF