Quay trở lại chi tiết bài viết Tối ưu hóa trọng lượng dầm thép đơn giản tiết diện chữ I tổ hợp bản cánh vát Tải xuống tải PDF