Quay trở lại chi tiết bài viết Điều kiện tồn tại của sóng Rayleigh trong vật liệu Micropolar đẳng hướng Tải xuống tải PDF