Quay trở lại chi tiết bài viết Đề xuất công thức xác định hệ số chiều dài tính toán cột bảng quảng cáo Tải xuống tải PDF