Hiệu quả ứng dụng của mặt paraboloid hypecbolic trong kiến trúc của Felix Candela

Application effectiveness of paraboloid hypecbolic facet in Felix Candela’s architecture

  • Lê Hương Giang
Từ khóa: Mặt Paraboloid Hypecboloic (Hypars), Kiến trúc, Felix Candela, Paraboloid Hyperbolic(Hypars), Architecture

Tóm tắt

Các mặt cong bậc hai từ đơn giản đến phức tạp luôn được ứng dụng rộng rãi trong kiến trúc và xây dựng, ví dụ như: mặt cầu, mặt Hypecboloid một tầng tròn xoay, mặt Paraboloid, mặt Paraboloid Hypecbolic,…
Trong đó, mặt Paraboloid Hypecbolic với những ưu điểm về hình dáng, cấu tạo và tính khả thi cao của nó, đã giúp cho việc thiết kế không gian sử dụng cũng như hình thức kiến trúc đạt hiệu quả nhất định, đặc biệt phù hợp với việc thiết kế mái che cho các công trình kiến trúc. Việc ứng dụng các mặt cong nói chung và mặt Paraboloid Hypecbolic nói riêng vào các công trình kiến trúc đòi hỏi người thiết kế phải có vốn kiến thức nhất định về hình học để từ đó có thể nảy sinh và hiện thực hóa ý tưởng của mình.
Nội dung bài báo trình bày hiệu quả ứng dụng của mặt Paraboloid Hypecbolic trong các công trình kiến trúc của kiến trúc sư Felix Candela (1910 - 1997).

Abstract

The quadratic surfaces from simple to complex are widely applied in architecture and construction, for example: sphere, one-layer hypecboloid, paraboloid, paraboloid hyperbolic, etc.
The paraboloid hyperbolic with its advantages of shape, structure and high practicability, has helped the design of usable space as well as the architectural form to achieve certain efficiency, especially suitable for the design roofs of buildings. The application of quadratic surfaces in general and Paraboloid Hyperbolic surfaces in particular to architectural works requires designers to have certain knowledge of geometry so that they have many new ideas and perform them easily.
The content of the paper presents the Application effectiveness of paraboloid hypecbolic facet of architect Felix Candela (1910 - 1997).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-17