Trải nghiệm cai nghiện bằng Methadone: Lợi ích, thách thức và ước vọng

  • Nguyễn Lê Hoài Anh
  • Trịnh Minh Phương
  • Lê Mai Phương
  • Nguyễn Tiến Dũng
  • Lùng Bích Ngọc

Abstract

Dựa trên dữ liệu điền dã dân tộc học về giảm hại – Methadone do trường Đại học Y và Trung tâm nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng ( CCRD) thực hiện tại 2 quận Lê Chân và Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng năm 2009, bài viết tìm hiểu những trải nghiệm của những người cai nghiện trong quá trình tham gia vào Chương trình điều trị Methadone được triển khai tại Việt Nam năm 2008. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù còn tồn tại một số hạn chế trong quá trình điều trị, nhưng những người cai nghiện bằng Methadon đã  thể hiện sự hài lòng về tình trạng sức khỏe tốt hơn, họ cũng giành lại được niềm tin của gia đình, bạn bè, cộng đồng và có nhiều hy vọng vào 
điểm /   đánh giá
Published
2014-07-15
Section
Articles