Văn hóa nhóm và việc sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine trong nhóm nam tình dục đồng giới tại Việt Nam

  • Nguyễn Thị Trang Nhung
  • Bùi Thị Minh Hảo

Abstract

Việc sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine (ATS) đang trở thành một vấn đề xã hội và y tế công cộng. Các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra sự gia tăng của xu hướng sử dụng ATS trong  khu vực, đặc biệt ở các thành phố lớn và tiếp theo dó là các hậu quả của ATS đối với cá nhân và xã hội. Nam tình dục đồng giới (MSM) là một trong những đối tượng có nguy cơ cao với sử dụng ATS. Dựa trên việc phân tích số liệu định tính  thu được qua các cuộc phỏng vấn sâu 40 MSM đã và đang sử dụng ATS ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ một nghiên cứu lớn do Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hiệp quốc (UNODC) tài trợ, bài viết nhằm mô tả văn hóa nhóm trong việc sử dụng và duy trì sử dụng của ATS. Kết quả phân tích cho thấy nhóm có một vai trò quan trọng trong việc bắt đầu và duy trì sử dụng ATS. Bạn bè trong nhóm là người giới thiệu MSM bắt đầu dùng  ATS; nhóm giúp họ duy trì “cuộc sống có ATS” như hùn tiền mua thuốc, đi mua thuốc cho các thành viên nhóm và quan hệ tình dục tập thể trong nhóm. Các can thiệp nhằm giảm tác hại liên quan đến sử dụng ATS cần phù hợp với văn hóa nhóm MSM và chú ý tới yếu tố tác động của nhóm

điểm /   đánh giá
Published
2014-07-15
Section
Articles