Chuẩn mực xã hộ về gia đình truyền thống và rào cản với tình yêu và hôn nhân của người khuyết tật

  • Nguyễn Thị Vịnh
  • Hoàng Tú Anh

Abstract

Bài viết phân tích các rào cản với tình yêu và hôn nhân của Người khuyết tật từ các chuẩn mực xã hội về gia đình truyền thống. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng người khuyết tật gặp rất nhiều sự phản đối từ phía gia đình trong tình yêu và hôn nhân mà nguyên nhân chính xuất phát từ các chuẩn mực xã hội về một gia đình truyền thống, về vai trò và trách nhiệm của phụ nữ và người nam giới trong gia đình , đặc biệt là nghĩa vụ phải tạo ra một gia đình “khỏe mạnh” cho dòng tộc. Quan niệm xã hội hiện tại cho rằng ảnh hưởng của khuyết tật khó có thể hoàn thành được những vai trò và trách nhiệm truyền thống đó, và do vậy họ không thể yêu và tiến tới hôn nhân. Đặc biệt, các quan niệm truyền thống về vai trò của phụ nữ trong chăm sóc gia đình và sinh sản đã khiến người phụ nữ khuyết tật bị ảnh hưởng nhiều hơn so với nam giới người khuyết tật trong việc có được tình yêu và hôn nhân như mong muốn

điểm /   đánh giá
Published
2014-07-15
Section
Articles