Cách thức tổ chức hoạt động kinh tế trong gia đình có vợ hoặc chồng di cư ở Đức

  • Lê Việt Nga

Abstract

Sử dụng số liệu khảo sát của đề tài cấp Bộ “Xây dựng gia đình ở người di cư lao động tự do giai đoạn 2011-2020” do Viện Gia đình và Giới thực hiện năm 2011, bài viết phân tích cách thức tổ chức hoạt động kinh tế trong các gia đình trước và trong khi người vợ hoặc người chồng di cư, đồng thời nêu bật những khó khăn và cách thức vượt qua khó khăn của các hộ gia đình đó. Thông tin từ 300 hộ gia đình có vợ hoặc chồng di cư tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tháng 12 nâm 2011 cho thấy sự khác biệt đáng kể trong cách thức tổ chức đời sống kinh tế của từng loại hình gia đình. Trong gia đình có vợ di cư, mặc dù tỉ lệ người chồng thực hiện chính các công việc có gia tăng nhưng sự tham gia của vợ chỉ giảm ở mức vừa phải trong các công việc như cấy, gặt, sơ chế nông sản. Ngược lại, trong gia đình có chồng di cư, người phụ nữ ở nhà gánh vác chính các công việc và hiếm khi nhận được sự chia sẻ trong bất kỳ hạng mục công việc nào từ phía người chồng đã di cư. Để giảm bớt gánh nặng công việc, người vợ hay người chồng ở nhà cũng lựa chọn giải pháp thuê thêm người hay nhờ cậy đến họ hàng, người thân. Tuy vậy, khác với nam giới, người phụ nữ ở nhà thường không lựa chọn phương án cho thuê hoặc bán bớt ruộng vườn

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2014-07-14
Section
Articles