Giới thiệu

 KHÁI QUÁT VỀ VJOL

Tạp chí khoa hc Vit Nam Trc tuyến- VJOL là một cơ sở dữ liệu cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam.

1. VJOL là gì?

VJOL (Vietnam Journals Online) - trang thông tin điện tử "Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến" là cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học Việt Nam tự nguyện tham gia và cung cấp thông tin lên website.

Mục đích của website VJOL là tăng cường khả năng truy cập của bạn đọc trong nước và quốc tế đối với tạp chí khoa học xuất bản tại Việt Nam bằng cách cung cấp mục lục, tóm tắt và toàn văn của những tạp chí này trên Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập, giảng dạy và tăng cường hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ.

Website VJOL có địa chỉ tên miền là: http://www.vjol.info.vn

Dự án VJOL được bắt đầu tháng 6/2006 với sự hỗ trợ và hợp tác của Mạng Ấn phẩm Khoa học Quốc tế INASP (International Network for the Availability of Scientific Publications). Đây là tổ chức phi chính phủ, hướng vào việc đẩy mạnh xuất bản trực tuyến tri thức khoa học và tăng cường truy cập các nguồn tin khoa học và công nghệ điện tử. INASP có trụ sở tại Luân Đôn, do Hội đồng Khoa học Quốc tế (International Council of Science) thành lập năm 1992, nhằm góp phần xây dựng một thế giới mà ai cũng có thể tiếp cận và đóng góp thông tin, ý tưởng và tri thức để thúc đẩy sự phát triển đồng đều và bền vững, đặc biệt coi trọng nhu cầu tiếp cận thông tin ở các nước đang phát triển và thu hẹp hố sâu ngăn cách về trình độ phát triển hạ tầng thông tin giữa những nước giàu và nước nghèo.

Lúc đầu, Dự án do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) chủ trì với sự tham gia của Viện Thông tin Khoa học Xã hội - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tư liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (nay là Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia), Thư viện Quốc gia Việt Nam,... Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, thông qua Viện Thông tin Khoa học Xã hội, đã phối hợp với INASP tổ chức ba lớp học về quản lý, biên tập và xuất bản tạp chí trực tuyến vào các tháng 4 và 11/2006, và tháng 10/2007.

Tháng 9/2007, trang mạng "Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến" đã chính thức khai trương với địa chỉ http://www.vjol.info.vn/. Đến trước tháng 3/2009, VJOL được đặt trên máy chủ tại Canađa và hoàn toàn do các chuyên gia INASP điều hành.

Để tăng cường vai trò của Việt Nam, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (khi đó là Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia) đã đồng ý nhận trách nhiệm duy trì và quản trị hệ thống VJOL. Nhờ đó, trang mạng VJOL đã được chuyển từ Canađa sang máy chủ đặt tại Việt Nam với địa chỉ http://www.vjol.info.vn.

2. Tham gia cung cấp thông tin lên website VJOL

Những tạp chí đáp ứng các những tiêu chí dưới đây có thể được đăng ký tham gia cung cấp thông tin trên Website VJOL:

 • Có giấy phép xuất bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, được xuất bản ở Việt Nam;
 • Nội dung mang tính khoa học;
 • Có bản in trên giấy hoặc xuất bản điện tử với tần suất xuất bản ít nhất 2 số/năm;
 • Khoảng thời gian trễ (delay time) giữa thông tin của tạp chí được xuất bản và thông tin được đưa lên VJOL do đơn vị xuất bản tạp chí quyết định, nhưng không quá 12 tháng.

3. Biên tập thông tin

 1. Thông tin của các bài tạp chí được đăng tải trên website VJOL (bao gồm thông tin về nhan đề và các tác giả của bài báo) phải đảm bảo chính xác với thông tin gốc đã được xuất bản của Tạp chí. Người cung cấp thông tin lên website không được tự ý thay đổi nội dung khác với nội dung đã xuất bản.
 2. Tổ chức quản lý website VJOL không biên tập nội dung thông tin do tổ chức tham gia cung cấp thông tin đã đưa lên website. Tổ chức quản lý có quyền xóa những thông tin đã được tổ chức tham gia cung cấp thông tin đăng tải trong trường hợp phát hiện: a) Thông tin được cung cấp có nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; b) Thông tin có nội dung thuộc bí mật nhà nước, thông tin được cấp có thẩm quyền yêu cầu không phổ biến công khai hoặc chỉ phổ biến trong phạm vi hẹp; c) Các thông tin khác theo yêu cầu của pháp luật không được đăng trên trang thông tin điện tử.

4. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức quản lý và duy trì website VJOL

 1. Tổ chức quản lý và duy trì website VJOL là Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
 2. Tổ chức quản lý và duy trì website VJOL có các quyền và trách nhiệm sau:
  •  Đăng ký và duy trì tên miền quốc gia cho website VJOL; Đảm bảo kết nối website VJOL vào Internet; Đảm bảo điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất-kỹ thuật cho việc quản trị, vận hành, duy trì và truy cập trang thông tin điện tử VJOL;
  • Đồng ý để tổ chức xuất bản tạp chí tham gia website VJOL cung cấp thông tin lên website VJOL;
  • Tạo lập trang riêng cho tạp chí tham gia VJOL; Cấp quyền truy cập cho một số người được uỷ quyền của tạp chí thông qua tên truy cập và mật khẩu truy cập để quản lý, đăng tải thông tin của tạp chí lên website VJOL;
  • Tổ chức tập huấn, hướng dẫn người được ủy quyền của tạp chí tham gia VJOL tự quản trị trang tạp chí của mình, cung cấp thông tin lên VJOL;
  • Quản trị toàn bộ nội dung của website VJOL; Lưu giữ nội dung tạp chí trên trang thông tin điện tử VJOL; Theo dõi, thống kê sự truy cập và sử dụng thông tin trên VJOL;
  • Thông báo cho Tổ chức xuất bản tạp chí tham gia VJOL về bất kỳ sự thay đổi nào trong việc quản trị và duy trì trang thông tin điện tử VJOL;
  • Quảng bá, giới thiệu rộng rãi VJOL đến cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế để khai thác hiệu quả và tăng cường sự hiện diện của tạp chí khoa học Việt Nam trên trường quốc tế;
  • Đảm bảo an ninh mạng, an toàn dữ liệu theo quy định; Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ để bảo đảm an ninh dữ liệu trong trường hợp có sự cố không lường trước.

5. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức xuất bản tạp chí tham gia công bố thông tin trên website VJOL

 1. Tổ chức xuất bản tạp chí tham gia VJOL có quyền:
  • Được cấp tên truy cập và mật khẩu để truy cập hệ thống và quản trị trang tạp chí riêng theo mức độ phân quyền được giao;
  • Quyết định thời gian trễ giữa thông tin xuất bản trên giấy và thông tin cung cấp trên website VJOL;
  • Được tham gia các khoá đào tạo về cập nhật thông tin lên VJOL và các khoá đào tạo về truy cập các nguồn tin điện tử và các khoá đào tạo liên quan khác;
  • Được thông tin kịp thời về chiến lược phát triển của VJOL, sự sử dụng của người dùng tin đối với thông tin đăng tải trên website VJOL.
 2. Các tổ chức xuất bản tạp chí tham gia VJOL có trách nhiệm:
  • Cử đầu mối làm đại diện để liên lạc với Tổ chức quản lý và duy trì website VJOL; Quản lý và chịu trách nhiệm đối với tên và mật khẩu truy cập được cấp;
  • Cung cấp cho Tổ chức quản lý và duy trì website VJOL các thông tin về tạp chí tham gia VJOL (như: tên chính thức của Tạp chí; thông tin về giấy phép xuất bản, danh sách Hội đồng biên tập/ban biên tập, thông tin về toà soạn, định kỳ xuất bản, v.v...); đảm bảo để các thông tin này được cập nhật thường xuyên;
  • Đăng tải thông tin, quản trị nội dung thông tin của trang tạp chí riêng của mình; Chịu trách nhiệm về nội dung của tạp chí do mình xuất bản;
  • Chịu trách nhiệm về quyền tác giả đã được thoả thuận với các tác giả và được đồng ý đăng tải trên VJOL;
  • Quảng bá, giới thiệu rộng rãi VJOL đến cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế để khai thác hiệu quả và tăng cường sự hiện diện của tạp chí khoa học Việt Nam trên trường quốc tế.
  • Lệ phí tham gia: không.

6. Đảm bảo duy trì hoạt động của website VJOL

 • Website VJOL được duy trì trên máy chủ của tổ chức quản lý. Máy chủ được kết nối với Internet 24 giờ/7 ngày.
 • Website VJOL có thể được đơn vị quản lý và duy trì VJOL dừng kết nối để thực hiện bảo trì. Việc dừng kết nối phải được thông báo cho tổ chức xuất bản tạp chí tham gia VJOL trước tối thiểu 2 ngày (48 giờ).

7. Tiêu chuẩn dữ liệu

 1. Bộ mã ký tự sử dụng để nhập dữ liệu văn bản là Unicode dựng sẵn (Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001).
 2. Dữ liệu toàn văn nếu là dạng được số hoá phải là ở dạng tệp tin PDF theo tiêu chuẩn ISO 19005-1:2005 Document Management - Electronic document file format for long term preservation.

8. Dừng tham gia VJOL

 1. Nếu Tổ chức xuất bản tạp chí tham gia VJOL không tiếp tục xuất bản, bị thu hồi giấy phép xuất bản hoặc có những thay đổi về xuất bản phải thông báo cho Tổ chức quản lý và duy trì website VJOL.
 2. Nếu Tổ chức xuất bản tạp chí tham gia VJOL muốn thôi không tham gia thì phải thông báo cho Tổ chức quản lý và duy trì website VJOL để thông báo cho người dùng tin của website. Tuy nhiên, dữ liệu đã được đưa lên website VJOL trước đó vẫn được tiếp tục lưu giữ trên máy chủ.

 Địa chỉ liên hệ:

 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Tel: 024- 39349105; 0988770553;
 • E-mail: tckhvn_vjol@vista.gov.vn