MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ NGỮ ÂM TRONG THƠ TRÊN BÁO VĂN NGHỆ ĐỒNG THÁP

  • Nguyễn Thị Thanh Nguyên*
  • Nguyễn Văn Bản
Từ khóa: Báo Văn nghệ Đồng Tháp, hiệp vần, ngữ âm, nhịp điệu.

Tóm tắt

Phối thanh, hiệp vần và nhịp điệu trong sáng tạo thơ ca không chỉ mang lại sự hài hòa trầm bổng cho một tổ hợp ngôn ngữ về mặt ngữ âm mà còn hướng đến mục đích cao hơn là thông qua hình thức đó để biểu hiện nội dung, tư tưởng, tình cảm của tác giả. Các bài thơ trên trang thơ Báo Văn nghệ Đồng Tháp với tập hợp sáng tác của nhiều tác giả thể hiện được sự phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức, bày tỏ cảm xúc, tình yêu với quê hương, đất nước, con người, các giá trị văn hóa bản địa… đã góp phần định hướng thẩm mỹ và thị hiếu lành mạnh đến với quần chúng nhân dân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU