NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT CỦA GABRIEL GARCIA MARQUEZ QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU

  • Bùi Ngọc Trường Giang
Từ khóa: Đối thoại, độc thoại nội tâm, Gabriel Garcia Marquez, hành động, nghệ thuật xây dựng nhân vật, ngoại hình, tâm lí, thi pháp nhân vật.

Tóm tắt

Bài viết trình bày những điểm nổi bật trong nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez qua một số tác phẩm tiêu biểu: Trăm năm cô đơn, Chuyện buồn không thể tin được của Eréndira ngây thơ và người bà bất lương, Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi, trên cơ sở vận dụng lý thuyết thi pháp nhân vật. Qua việc khảo sát các phương diện xây dựng hình tượng nhân vật bài viết chỉ ra những điểm sáng tạo độc đáo của nhà văn trong việc tạo hình ngoại diện, khắc họa nội tâm, xây dựng tính cách qua hành động, đối thoại và độc thoại của các nhân vật hoặc qua cái nhìn của các nhân vật khác. Cách tiếp cận thi pháp nhân vật khi nghiên cứu tác phẩm tiêu biểu của G.G. Marquez sẽ giúp người đọc cảm nhận và lí giải sâu hơn về tín hiệu thẩm mĩ và giá trị tư tưởng được nhà văn gửi gắm qua hệ thống nhân vật.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU