LỄ TỤC TRUYỀN THỐNG TỪ THAI KỲ ĐẾN SƠ SINH CỦA NGƯỜI KHMER Ở AN GIANG

  • Nguyễn Thị Hoàng Phượng
Từ khóa: Khmer An Giang, lễ tục, sơ sinh, thai kỳ, truyền thống.

Tóm tắt

Lễ tục từ thai kỳ đến sơ sinh là những nghi lễ, trong chuỗi nghi lễ vòng đời của con người, của nhiều dân tộc trên thế giới. Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến lễ tục truyền thống từ thai kỳ đến sơ sinh của người Khmer An Giang. Ngoài ra, bài viết còn đề cập đến một số biến đổi trong lễ tục mang thai và sinh nở của người Khmer An Giang hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU