TÍNH TRIẾT LÍ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN NGỌC TƯ

  • Nguyễn Minh Ca
Từ khóa: Tính triết lí trong truyện ngắn, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Tóm tắt

Với phương pháp khảo sát - thống kê, phân tích - tổng hợp và các thao tác chứng minh, so sánh,… bài viết khảo sát và phân định những nội dung về tính triết lí trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Kết quả khảo sát 70 truyện ngắn của nhà văn, chúng tôi ghi nhận được 79 câu triết lí với bốn nội dung được phân định, cụ thể: triết lí về cuộc sống; triết lí về con người; triết lí về nghề nghiệp; triết lí về tình yêu (những phân định này chỉ mang tính chất tương đối). Có thể nói, những triết lí của nhà văn đã và đang có tác động khá lớn đến tư tưởng của người đọc trong hơn thập niên vừa qua.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI