NHU CẦU HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN MÙA DỊCH COVID-19

  • Lê Thị Yến Trang*
  • Đặng Thị Thanh Hậu
Từ khóa: Cao đẳng Cộng đồng, Covid-19, học tập trực tuyến.

Tóm tắt

Đại dịch Covid-19 đã và đang diễn ra tại các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng, tác động mạnh mẽ đến hoạt động giáo dục. Trong bối cảnh này, tất cả các cơ sở giáo dục đều phải có giải pháp đối phó. Một trong những giải pháp đó là thực hiện đào tạo trực tuyến toàn thời gian. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu những nhu cầu, mong đợi của 265 SV chính quy tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận nếu được học trực tuyến hoàn toàn trong thời gian phòng chống dịch bệnh. Nghiên cứu sẽ chọn lọc các yếu tố cụ thể và phù hợp của Selim (2007) vào trong khung các nhóm chung của Daniel và Yi-Shun (2008) gồm 3 nhóm yếu tố chính ảnh hưởng đến nhu cầu học tập trực tuyến, đó là Giao diện người dùng, Cộng đồng học tập và Nội dung và cá nhân hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về nhu cầu học trực tuyến và xác định có 6 loại khó khăn mà sinh viên thường gặp nhất nếu trải nghiệm học trực tuyến hoàn toàn. Từ đó có sự chuẩn bị chu đáo hơn để việc dạy và học trực tuyến đạt hiệu quả cao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI