Tìm hiểu sự đậu trái ở cây dừa Dứa (Cocos nucifera L.) trong mùa mưa

  • Nguyễn Kim Búp*
  • Võ Thị Ngọc Trăm
Từ khóa: Dừa Dứa, mùa mưa, rụng trái non, sự ra hoa, tỉ lệ đậu trái.

Tóm tắt

Dừa Dứa có vị ngọt và mùi thơm đặc trưng đang rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, hiện nay năng suất giống dừa này còn rất thấp. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của giống dừa này là khả năng đậu trái thấp trong mùa mưa. Bài báo tập trung tìm hiểu sự đậu trái ở cây dừa Dứa trong mùa mưa làm cơ sở đề xuất một số biện pháp nâng cao tỉ lệ đậu trái. Sự ra hoa, đậu trái và rụng trái non cũng như hàm lượng glucose, tinh bột, hoạt tính của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật được xác định. Kết quả cho thấy số lượng hoa cái, sự thụ phấn, thụ tinh của cây dừa Dứa trong mùa mưa giảm so với mùa khô; sự rụng trái non tập trung ở giai đoạn trái 0 – 1 tháng tuổi.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-28
Chuyên mục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI