Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn bột gạo/bột nếp và tỷ lệ thanh long ruột đỏ đến chất lượng bánh mochi thanh long ruột đỏ nhân đậu xanh

  • Diệp Kim Quyên
Từ khóa: Bánh mochi, bột gạo, bột nếp, thanh long ruột đỏ

Tóm tắt

Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn bột gạo/bột nếp và tỷ lệ thanh long ruột đỏ đến chất lượng bánh mochi thanh long ruột đỏ nhân đậu xanh đã được thực hiện. Sản phẩm bánh mochi thanh long ruột đỏ nhân đậu xanh được nghiên cứu chế biến nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời chế biến sản phẩm giàu dinh dưỡng và giá trị cảm quan cao. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn bột gạo/bột nếp và tỷ lệ thanh long ruột đỏ đến chất lượng bánh mochi thanh long ruột đỏ nhân đậu xanh cho thấy tỷ lệ bột gạo/bột nếp là 6/4 cho cấu trúc chắc, dẻo dai, mức độ ưa thích cao. Tỷ lệ thanh long 60% cho bánh có màu đỏ tím đỏ tự nhiên, mùi dịu nhẹ, vị ngọt thanh, cấu trúc đồng nhất và mức độ ưa thích cao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-28
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU