Một số thể hiện đường thẳng Ơ-le trong chương trình toán phổ thông

  • Trần Văn Kịch
Từ khóa: Ba điểm thẳng hàng, đường thẳng Ơ-le.

Tóm tắt

Trong bài viết, chúng tôi giới thiệu cách thể hiện đường thẳng Ơ-le trong tam giác theo trình tự kiến thức thuộc chương trình toán phổ thông hiện hành. Trên cơ sở chọn lọc một số nội dung kiến thức từ các nguồn tài liệu tham khảo, chúng tôi tinh chỉnh, bổ sung nội dung kiến thức sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh theo từng khối lớp từ lớp 6 đến lớp 12. Qua đó, chúng tôi đề xuất và giải chi tiết một số bài toán nâng cao liên quan về một số cách chứng minh ba điểm thẳng hàng. Kết quả đạt được của bài viết giúp học sinh có cách nhìn tổng quan về chủ đề đường thẳng Ơ-le thông qua nhiều cách tiếp cận khác nhau của toán học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-28
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU