XÁC ĐỊNH CÁC HẰNG SỐ ĐÀN HỒI TỪ CHUỖI THỰC NGHIỆM

  • Vũ Tiến Đức
Từ khóa: vật liệu dị hướng, vật liệu trực hướng, hằng số vật liệu, phương pháp bình phương tối thiểu.

Tóm tắt

Trong bài báo này, phương pháp bình phương tối thiểu được sử dụng
để xác định các hằng số đàn hồi của đàn hồi trực tiếp. Những khó khăn trong công
việc bố trí thực thi kéo - nén đồng thời trên cả ba trục trên một khối mẫu thiết lập
phương pháp, xử lý dữ liệu thu thập cũng giống như sự phức tạp trong quá trình tính
toán. Để giải quyết vấn đề đó, một chuỗi thí nghiệm kéo -nén một trục trên mẫu có
dạng tấm được đề xuất để xác định sáu hằng số đàn hồi của vật liệu trực tiếp. Ba
hằng số còn lại được tính toán nhờ công thức biến đổi các hằng số đàn hồi, với dữ
liệu thực nghiệm trên mẫu dạng tấm với các trục quay một góc 45 độ so với các trục
chính dị hướng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-25