Quay trở lại chi tiết bài viết CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI ĐÀO TẠO NGÀNH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tải xuống tải PDF