TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM

  • Đỗ Thị Phương Thảo
Từ khóa: chuyển đổi số, bảo hiểm, Việt Nam.

Tóm tắt

Trong nhiều năm qua, ngành bảo hiểm tại Việt Nam đã chứng
kiến cuộc đua quyết liệt của nhóm những doanh nghiệp có doanh thu nghìn tỉ. Tuy
nhiên nếu đánh giá về tốc độ tăng trưởng, các chuyên gia cho rằng sự cạnh tranh
quyết liệt về cuộc đua chuyển đổi số giữa các tên tuổi lớn là nhân tố đã góp phần
quan trọng vào sự thành công của thị trường ngày nay. Chuyển đổi số đang dần
thay đổi bộ mặt của nhiều ngành nghề và đây không còn là vấn đề của một số doanh
nghiệp mà trở thành xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Không nằm
ngoài xu thế, ngành bảo hiểm Việt Nam cũng đang tích cực tham gia vào cuộc
chuyển đổi số này để tìm cho mình một hướng đi phù hợp trong những năm tới. Các
doanh nghiệp bảo hiểm đang cấp thiết hoàn thiện quá trình số hóa và liên tục nâng
cấp các dịch vụ của mình để mang đến những trải nghiệm tiện lợi, an toàn, đáp ứng
nhu cầu của khách hàng thời hiện đại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-10