THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ “CÂU CHUYỆN CỦA MUỐI ĂN” CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

  • Vũ Thị Mai Phương
  • Nguyễn Thị Thủy
Từ khóa: muối ăn, năng lượng và sự biến đổi, chất và sự biến đổi của chất, vật sống, hoạt động trải nghiệm.

Tóm tắt

Hoạt động trải nghiệm (HĐTN) giúp học sinh hình thành và phát
triển tính tích cực, chủ động, sáng tạo cũng như rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến
thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để phát hiện và giải quyết các vấn đề
trong thực tiễn. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong dạy học góp phần phát
triển và nâng cao năng lực người học. Tiếp cận HĐTN trong dạy học là giới hạn
nghiên cứu của bài báo. Bài viết này giới thiệu một số HĐTN có thể sử dụng
được trong dạy học chủ đề “Câu chuyện của muối ăn” cho học sinh trung học cơ
sở nhằm phát triển khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng khoa học để chiếm lĩnh
kiến thức.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-03