MỘT HƯỚNG DẠY TỪ ĐỒNG ÂM CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

  • Hồ Thị Kim Ánh
  • Hà Thị Huyền Trang
  • Vũ Minh Nguyệt
  • Bùi Thị Huyền
Từ khóa: dạy từ đồng âm, nhận diện từ đồng âm, phân biệt từ đồng âm, từ đồng âm

Tóm tắt

Yêu cầu chuẩn đầu ra trình độ bậc 4 (B2) theo khung chương trình 6 bậc
tiếng Việt cho sinh viên Lào đang áp dụng ở trường Đại học Hải Phòng là phải sử dụng
được những từ ngữ, những cấu trúc câu khó, phức tạp để viết thư, viết các bài luận theo
chủ đề. Bài báo đề xuất một hướng dạy sinh viên nước ngoài nói chung, sinh viên Lào
nói riêng nhận diện, phân biệt từ đồng âm tiếng Việt.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-26