MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY-HỌC PHẦN KHỞI ĐỘNG TRONG GIỜ TIẾNG VIỆT Ở LỚP 1 (SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT 1 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

  • Vũ Thị Thu Hiền
  • Vũ Phạm Thu Trang
Từ khóa: Kết nối tri thức với cuộc sống, SGK Tiếng Việt 1, khởi động, biện pháp dạy học.

Tóm tắt

Bộ sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt 1 Kết nối tri thức với cuộc sống là một trong 5 bộ SGK
mới được đưa vào sử dụng trong dạy học Tiếng Việt lớp 1, năm học 2020 - 2021. Bộ sách chứa đựng nhiều
điểm ưu việt, phù hợp với tinh thần dạy học phát triển năng lực người học. Bài viết đưa ra một số những
biện pháp dạy học phần Khởi động- phần đầu tiên của bài học, nhằm giúp các giáo viên tiểu học một số
gợi ý để tổ chức hoạt động dạy học sáng tạo, tạo hứng thú cho học sinh khi bắt đầu bài học Tiếng Việt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-08