Quay trở lại chi tiết bài viết Tạo chủng Escherichia coli có khả năng chịu nồng độ ethanol cao để nâng cao hiệu quả biểu hiện protein tái tổ hợp Tải xuống tải PDF