Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát hoạt tính kháng Candida spp. của cao Trầu riêng rẽ và phối hợp với miconazol Tải xuống tải PDF